ENG | |
2019.03.24

全港山地车赛 - 第4回合

日期 : 2019年3月24日﹝星期日﹞

时间 : 09:30-14:30

比赛项目 : 越野赛

地点 : 上水天平山

下载 : 出赛表 / 成绩册 

截止报名:2019年3月14日下午6时正

敬请留意,参加者必须是中国香港单车总会有限公司18-19已缴交保险费之会员

2019 3            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31