ENG | |
2017.05.07

全港公路绕圈赛 - 第 5 回合

全港公路绕圈赛 - 第 5 回合

日期 : 2017-5-7

时间 :09:00-14:00

比赛项目 :绕圈赛

地点 :大屿山裕东路

比赛章程 : 章程

比赛报名 : 个人报名 / 属会报名 / 网上报名

截止日期 : 2017年4月25日下午6时


2016-17 公路比赛累计成绩排行榜:挑战组、公开组 及 女子组

 

出赛表

成绩

2017 4            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30