ENG | |
平衡車認證考核員
平衡車認證考核員 Assessor of Balance Bike Badge
 • Chan Tat Wing Nelson陳達榮
 • Cheuk Tsz Yeung卓子揚
 • Choy Kwun Fung蔡冠封
 • Ho Shek Yan Sheen何碩恩
 • Ho Wai Hung何偉洪
 • Lau Chun Leung劉鎮良
 • Leung Chi Yin梁志賢
 • Li Chung Chi李仲智
 • Li Ka Yip李嘉業
 • Lo Kit Ping, Melinda盧潔冰
 • Ng Tin Lun吳天麟
 • Sum Man Kuk沈文曲
 • Tai Ling Fung戴凌鋒
 • Tang Man Man鄧敏敏
 • Tsui Cheung Kam徐璋淦
 • Wan Chi Wai尹志偉
 • Wan Chun Hung溫雋黌
 • Wan Yin Shun Tony溫涎舜
 • Wong Tak Yan王德仁
 • Wong Tsz Chin王子千
 • Yeung Tak Chun楊德晉
註冊一級單車教練
公路單車 ROAD CYCLING
 • Au Ka Leung 區家亮
 • *Chan Ching Huen *陳政烜
 • *Chan Hing Lok *陳慶樂
 • Chan Kwan Mo 陳君武
 • *Chan Yan Ho *陳恩浩
 • *Chan Wai Ming *陳偉鳴
 • *Chau Dor Ming Domino 仇多明
 • *Ho Shek Yan Sheen *何碩恩
 • Ho Wai Hung 何偉洪
 • *Kong Chak Man *江澤民
 • Lau Chun Leung 劉鎮良
 • *Lee Pak Hung *李伯鴻
 • Lee Yat Man 李逸民
 • Lei Ho Chun 李浩俊
 • Leung Chi Yin 梁志賢
 • Li Ka Yip 李嘉業
 • *Liu Ka Chun *廖家俊
 • Kwan Chun Hin 關駿軒
 • So Chun 蘇駿
 • Tang Chun Fai 鄧俊輝
 • Tang Chun Fai 謝永文
 • Wan Chi Wai, Neil 尹志偉
 • Wan Yin Shun, Tony 溫涎舜
 • *Wan Zhen Hao *溫振豪
 • *Wong Chung Yan *黃重仁
 • *Wong Ka Ming *黃家明
 • Wong Tsz Chin 王子千
 • Wong Yat Cheong 王日昌
 • Tam Peter 譚國基
 • Choy Kwun Fung 蔡冠封
 
場地單車 TRACK CYCLING
 • Au Yeung Chor Wing Samuel 歐陽楚榮
 • *Wan Chi Wai, Neil *尹志偉
 • *Wong Chung Yan *黃重仁
 
小輪車 BMX
 • Au Ka Leung 區家亮
 • *Chan Ching Huen *陳政烜
 • Chan Chun Kiu 陳俊翹
 • Chan Kwan Mo 陳君武
 • Chan Tat Wing 陳達榮
 • Cheng Chak Shing 鄭澤誠
 • Cheung Wai Kit 張偉杰
 • Cheuk Tsz Yeung 卓子揚
 • Cheung Koon Hung 張觀雄
 • Ho Shek Yan Sheen 何碩恩
 • Lai Joyce Oi Yan 賴藹欣
 • Lam Siu Tong 林紹棠
 • Lee Yat Man 李逸民
 • Li Chung Chi 李仲智
 • Liu Chung Shing 廖頌誠
 • Liu Ka Chun 廖家俊
 • Liu Lai Han, Dennex 呂麗嫻
 • Man Lok Tin 萬樂天
 • Ng Chi Leong Francis 吳志亮
 • Tang Ka Tung 鄧家東
 • Tsui Cheung Kam 徐璋淦
 • Wan Chi Wai, Neil 尹志偉
 • Wong Tsz Chin 王子千
 • Tao Ho Man 杜可文
 • Wan Yin Shun, Tony 溫涎舜
 
山地單車 MOUNTAIN BIKE
 • *Chan Ching Huen *陳政烜
 • Chan Chun Hing 陳振興
 • Chan Hing Lok 陳慶樂
 • *Cheung Koon Hung *張觀雄
 • Chong Ka Wai, Gary 莊家偉
 • Lai Kwok Leung, Blake 黎國良
 • Lam Chi Wai 林志偉
 • Lee Pak Hung 李伯鴻
 • Liu Lai Han, Dennex 呂麗嫻
 • Man Tak Wai 文得威
 • Tai Ling Fung 戴凌鋒
 • *Tse Wing Man *謝永文
 • Wan Chi Wai, Neil 尹志偉
 • Tsui Cheung Kam 徐璋淦
 • Wan Chun Hung 溫雋黌
 • Wong Tsz Chin 王子千
 
單車花式 ARTISTIC CYCLING
 • *Au Yeung Ka Ho *歐陽嘉豪
 • Chan Ching Huen 陳政烜
 • Chan Ka Kin 陳家健
 • *Chan Ming Wai *陳明衛
 • *Chau Chi Kin *周智健
 • *Cheung Lai Yi *張麗儀
 • Kwan Chun Hin 關駿軒
 • Ho Kam Piu 何錦標
 • Ho Wai Hung 何偉洪
 • Hui Chun Choi 許鎮才
 • *Lam Kwan Ho *林坤好
 • Lau Kam Chung 劉錦聰
 • Lei Ho Chun 李浩俊
 • *So Wai Cheung *蘇偉祥
 • *Tang Man Man *鄧敏敏
 • *Tsang Chun Yee *曾重怡
 • *Tsoi Shuk Yi *蔡淑兒
 • *Yeung Tak Chun *楊德晉
 
單車球 CYCLE-BALL
 • Chan Ka Kin 陳家健
 • *Ho Wing Tai *何永泰
 • Ho Shui Man 何萃敏
 • Lam Kam Bong 林錦邦
註冊二級單車教練
公路單車 ROAD CYCLING

 • Ng Tin Lun 吳天麟
 • Tang Chun Fai 鄧俊輝
 • Tsang Kai Ming 曾啟明
 
場地單車 TRACK CYCLING
 • Au Ka Leung 區家亮
 • Chan Ching Huen 陳政烜
 • Chan Wai Ming, Caton 陳偉鳴
 • Chau Dor Ming Domino 仇多明
 • Choy Kwun Fung 蔡冠封
 • Ho Shek Yan Sheen 何碩恩
 • Ho Wai Hung 何偉洪
 • Kong Chak Man 江澤民
 • Lai Joyce Oi Yan 賴藹欣
 • Lau Kam Chung 劉錦聰
 • Leung Chi Yin 梁志賢
 • Ng Tin Lun 吳天麟
 • Tang Chun Fai 鄧俊輝
 • Tsang Kai Ming 曾啟明
 • Tse Wing Man 謝永文
 • Tsoi Chun Ming 蔡俊明
 • Wan Yin Shun, Tony 溫涎舜
 • Wan Zhen Hao 溫振豪
 • Wong Tsz Chin 王子千
 • Wong Yat Cheong 王日昌
 
山地車 MTB
 • Wong Tsz Chin 王子千
 
小輪車 BMX
 • Chan Chun Hing 陳振興
 • Chan Hing Lok 陳慶樂
 • Choy Kwun Fung 蔡冠封
 • Ho Wai Hung 何偉洪
 • Lai Kwok Leung Blake 黎國良
 • Lam Chi Wai 林志偉
 • Lau Kam Chung 劉錦聰
 • Lee Pak Hung 李伯鴻
 • Leung Chi Yin 梁志賢
 • Liu Ka Ho Oscar 廖嘉濠
 • Man Tak Wai 文得威
 • Shiu Ka Ming 蕭家明
 • Tai Ling Fung 戴凌鋒
 • Tse Wing Man 謝永文
 • Tsoi Chun Ming 蔡俊明
 • WAN Chun Hung  溫雋黌
 • Wan Zhen Hao 溫振豪
 • Wong Tak Yan 王德仁
 • Yu Kwun Wah 余冠華
 
單車花式 ARTISTIC CYCLING
 • Chan Tat Wing 陳達榮
 • Cheng Fu Chi 鄭富慈
 • Ho Shui Man 何萃敏
 • Lam Kam Bong 林錦邦
 • Lo Kit Ping 盧潔冰
 • *Lo Kit Ying Loretta *盧潔凝
 • Yuen Hin Sing 袁顯聲
 
單車球 CYCLE-BALL
 • Chan Tat Wing 陳達榮
 
註冊三級單車教練
公路單車 ROAD CYCLING
 • Lai Joyce Oi Yan 賴藹欣
 • Shiu Ka Ming 蕭家明
 • Wong Kin Chung 黃健忠
 
場地單車 TRACK CYCLING
 • Shiu Ka Ming 蕭家明
 • Wong Kin Chung 黃健忠
 
小輪車 bmx
 • Mak Ho Lun 麥浩倫
 • Wong Kin Chung 黃健忠
 
山地單車 MOUNTAIN BIKE
 • Lai Joyce Oi Yan 賴藹欣
 • Mak Ho Lun 麥浩倫
 • Wong Kin Chung 黃健忠
 
單車花式 ARTISTIC CYCLING
 • Shing Sau Ping Semeul 成秀萍
 
單車球 CYCLE-BALL
 • Cheng Fu Chi 鄭富慈