ENG | |
平衡车认证考核员
平衡车认证考核员 Assessor of Balance Bike Badge
 • Chan Tat Wing Nelson陈达荣
 • Cheuk Tsz Yeung卓子扬
 • Choy Kwun Fung蔡冠封
 • Ho Shek Yan Sheen何硕恩
 • Ho Wai Hung何伟洪
 • Lau Chun Leung刘镇良
 • Leung Chi Yin梁志贤
 • Li Chung Chi李仲智
 • Li Ka Yip李嘉业
 • Lo Kit Ping, Melinda卢洁冰
 • Ng Tin Lun吴天麟
 • Sum Man Kuk沈文曲
 • Tai Ling Fung戴凌锋
 • Tang Man Man邓敏敏
 • Tsui Cheung Kam徐璋淦
 • Wan Chi Wai尹志伟
 • Wan Chun Hung温隽黉
 • Wan Yin Shun Tony温涎舜
 • Wong Tak Yan王德仁
 • Wong Tsz Chin王子千
 • Yeung Tak Chun杨德晋
注册一级单车教练
公路单车 ROAD CYCLING
 • Au Ka Leung 区家亮
 • *Chan Ching Huen *陈政烜
 • *Chan Hing Lok *陈庆乐
 • Chan Kwan Mo 陈君武
 • *Chan Yan Ho *陈恩浩
 • *Chan Wai Ming *陈伟鸣
 • *Chau Dor Ming Domino 仇多明
 • *Ho Shek Yan Sheen *何硕恩
 • Ho Wai Hung 何伟洪
 • *Kong Chak Man *江泽民
 • Lau Chun Leung 刘镇良
 • *Lee Pak Hung *李伯鸿
 • Lee Yat Man 李逸民
 • Lei Ho Chun 李浩俊
 • Leung Chi Yin 梁志贤
 • Li Ka Yip 李嘉业
 • *Liu Ka Chun *廖家俊
 • Kwan Chun Hin 关骏轩
 • So Chun 苏骏
 • Tang Chun Fai 邓俊辉
 • Tang Chun Fai 谢永文
 • Wan Chi Wai, Neil 尹志伟
 • Wan Yin Shun, Tony 温涎舜
 • *Wan Zhen Hao *温振豪
 • *Wong Chung Yan *黄重仁
 • *Wong Ka Ming *黄家明
 • Wong Tsz Chin 王子千
 • Wong Yat Cheong 王日昌
 • Tam Peter 谭国基
 • Choy Kwun Fung 蔡冠封
 
场地单车 TRACK CYCLING
 • Au Yeung Chor Wing Samuel 欧阳楚荣
 • *Wan Chi Wai, Neil *尹志伟
 • *Wong Chung Yan *黄重仁
 
小轮车 BMX
 • Au Ka Leung 区家亮
 • *Chan Ching Huen *陈政烜
 • Chan Chun Kiu 陈俊翘
 • Chan Kwan Mo 陈君武
 • Chan Tat Wing 陈达荣
 • Cheng Chak Shing 郑泽诚
 • Cheung Wai Kit 张伟杰
 • Cheuk Tsz Yeung 卓子扬
 • Cheung Koon Hung 张观雄
 • Ho Shek Yan Sheen 何硕恩
 • Lai Joyce Oi Yan 赖蔼欣
 • Lam Siu Tong 林绍棠
 • Lee Yat Man 李逸民
 • Li Chung Chi 李仲智
 • Liu Chung Shing 廖颂诚
 • Liu Ka Chun 廖家俊
 • Liu Lai Han, Dennex 吕丽娴
 • Man Lok Tin 万乐天
 • Ng Chi Leong Francis 吴志亮
 • Tang Ka Tung 邓家东
 • Tsui Cheung Kam 徐璋淦
 • Wan Chi Wai, Neil 尹志伟
 • Wong Tsz Chin 王子千
 • Tao Ho Man 杜可文
 • Wan Yin Shun, Tony 温涎舜
 
山地单车 MOUNTAIN BIKE
 • *Chan Ching Huen *陈政烜
 • Chan Chun Hing 陈振兴
 • Chan Hing Lok 陈庆乐
 • *Cheung Koon Hung *张观雄
 • Chong Ka Wai, Gary 庄家伟
 • Lai Kwok Leung, Blake 黎国良
 • Lam Chi Wai 林志伟
 • Lee Pak Hung 李伯鸿
 • Liu Lai Han, Dennex 吕丽娴
 • Man Tak Wai 文得威
 • Tai Ling Fung 戴凌锋
 • *Tse Wing Man *谢永文
 • Wan Chi Wai, Neil 尹志伟
 • Tsui Cheung Kam 徐璋淦
 • Wan Chun Hung 温隽黉
 • Wong Tsz Chin 王子千
 
单车花式 ARTISTIC CYCLING
 • *Au Yeung Ka Ho *欧阳嘉豪
 • Chan Ching Huen 陈政烜
 • Chan Ka Kin 陈家健
 • *Chan Ming Wai *陈明卫
 • *Chau Chi Kin *周智健
 • *Cheung Lai Yi *张丽仪
 • Kwan Chun Hin 关骏轩
 • Ho Kam Piu 何锦标
 • Ho Wai Hung 何伟洪
 • Hui Chun Choi 许镇才
 • *Lam Kwan Ho *林坤好
 • Lau Kam Chung 刘锦聪
 • Lei Ho Chun 李浩俊
 • *So Wai Cheung *苏伟祥
 • *Tang Man Man *邓敏敏
 • *Tsang Chun Yee *曾重怡
 • *Tsoi Shuk Yi *蔡淑儿
 • *Yeung Tak Chun *杨德晋
 
单车球 CYCLE-BALL
 • Chan Ka Kin 陈家健
 • *Ho Wing Tai *何永泰
 • Ho Shui Man 何萃敏
 • Lam Kam Bong 林锦邦
注册二级单车教练
公路单车 ROAD CYCLING

 • Ng Tin Lun 吴天麟
 • Tang Chun Fai 邓俊辉
 • Tsang Kai Ming 曾启明
 
场地单车 TRACK CYCLING
 • Au Ka Leung 区家亮
 • Chan Ching Huen 陈政烜
 • Chan Wai Ming, Caton 陈伟鸣
 • Chau Dor Ming Domino 仇多明
 • Choy Kwun Fung 蔡冠封
 • Ho Shek Yan Sheen 何硕恩
 • Ho Wai Hung 何伟洪
 • Kong Chak Man 江泽民
 • Lai Joyce Oi Yan 赖蔼欣
 • Lau Kam Chung 刘锦聪
 • Leung Chi Yin 梁志贤
 • Ng Tin Lun 吴天麟
 • Tang Chun Fai 邓俊辉
 • Tsang Kai Ming 曾启明
 • Tse Wing Man 谢永文
 • Tsoi Chun Ming 蔡俊明
 • Wan Yin Shun, Tony 温涎舜
 • Wan Zhen Hao 温振豪
 • Wong Tsz Chin 王子千
 • Wong Yat Cheong 王日昌
 
山地车 MTB
 • Wong Tsz Chin 王子千
 
小轮车 BMX
 • Chan Chun Hing 陈振兴
 • Chan Hing Lok 陈庆乐
 • Choy Kwun Fung 蔡冠封
 • Ho Wai Hung 何伟洪
 • Lai Kwok Leung Blake 黎国良
 • Lam Chi Wai 林志伟
 • Lau Kam Chung 刘锦聪
 • Lee Pak Hung 李伯鸿
 • Leung Chi Yin 梁志贤
 • Liu Ka Ho Oscar 廖嘉濠
 • Man Tak Wai 文得威
 • Shiu Ka Ming 萧家明
 • Tai Ling Fung 戴凌锋
 • Tse Wing Man 谢永文
 • Tsoi Chun Ming 蔡俊明
 • WAN Chun Hung  温隽黉
 • Wan Zhen Hao 温振豪
 • Wong Tak Yan 王德仁
 • Yu Kwun Wah 余冠华
 
单车花式 ARTISTIC CYCLING
 • Chan Tat Wing 陈达荣
 • Cheng Fu Chi 郑富慈
 • Ho Shui Man 何萃敏
 • Lam Kam Bong 林锦邦
 • Lo Kit Ping 卢洁冰
 • *Lo Kit Ying Loretta *卢洁凝
 • Yuen Hin Sing 袁显声
 
单车球 CYCLE-BALL
 • Chan Tat Wing 陈达荣
 
注册三级单车教练
公路单车 ROAD CYCLING
 • Lai Joyce Oi Yan 赖蔼欣
 • Shiu Ka Ming 萧家明
 • Wong Kin Chung 黄健忠
 
场地单车 TRACK CYCLING
 • Shiu Ka Ming 萧家明
 • Wong Kin Chung 黄健忠
 
小轮车 bmx
 • Mak Ho Lun 麦浩伦
 • Wong Kin Chung 黄健忠
 
山地单车 MOUNTAIN BIKE
 • Lai Joyce Oi Yan 赖蔼欣
 • Mak Ho Lun 麦浩伦
 • Wong Kin Chung 黄健忠
 
单车花式 ARTISTIC CYCLING
 • Shing Sau Ping Semeul 成秀萍
 
单车球 CYCLE-BALL
 • Cheng Fu Chi 郑富慈